Corfforaethol

GDF SUEZ Energy International

Mae GDF SUEZ Energy International yn gyfrifol am weithgaredd ynni'r Grŵp mewn 30 o wledydd mewn chwe ardal o gwmpas y byd. Yn ogystal â chynhyrchu pŵer, mae hefyd yn gweithredu mewn busnesau sydd â chyswllt agos yn cynnwys derbyn Nwy Naturiol Hylifedig (LNG), dosbarthu nwy, dihalwyno a manwerthu dŵr. Mae gan y busnes bresenoldeb cryf yn ei marchnadoedd gyda 76.9 GW yn weithredol a rhaglen sylweddol o 7.9 GW o brosiectau yn cael eu hadeiladu fel ag yr oedd ar 31 Rhagfyr 2012.

Am fwy o wybodaeth am GDF Suez a'i waith, ewch i www.gdfsuez.com

Medi 14ain 2018 - WEDI CAU ER MWYN GWAITH ADNEWYDDU HYD AT PASG 2019

Pasg 2019 (dyddiad i'w gadarnhau) - Bydd teithiau tywys yn rhedeg o adeilad dros dro wedi ei leoli yn ein maes parcio (ni fydd caffi ar gael yma)