Cysylltu â Ni

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru,
Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4UR
Ffôn: 01286 870636
E-bost: info@electricmountain.co.uk
Gweld: Multimap

(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Gorsaf Bŵer Dinorwig

Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4TY
Ffôn: 01286 870166
E-bost: info@fhc.co.uk
Gweld: Multimap
(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Gorsaf Bŵer Ffestiniog

Tanygrisiau,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3TP
Ffôn: 01766 830465
Gweld: Multimap
(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00yb - 4:30yh

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30yb - 5:30yh

Medi 1af tan Medi 14ain
7 diwrnod yr wythnos 09:30yb - 4:30yh

Medi 14ain 2018 - WEDI CAU ER MWYN GWAITH ADNEWYDDU