Amseroedd Agor


PETHAU I'W WNEUD

Y GANOLFAN Archwilio sut mae crombil MG yn gweithio
Y CAFFI
Bwyta, yfed, ymlacio a mwynhau WIFI am ddim
Y SIOP ANRHEGION
Anrhegion gwych gan gyflenwyr lleol
LLOGI YSTAFELLOEDD
Caiff yr ystafelloedd eu gosod yn ôl eich anghenion
CORNEL ATHRYLITH
Ffeithiau, Hwyl, Gemau a Phosau

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff