Llogi Ystafell yn Mynydd Gwefru

Mewn lleoliad unigryw yng nghanol harddwch Eryri mae Canolfan Ymwelwyr sydd yn sicr o ysbrydoli cynadleddwyr. Mae ein hamrywiaeth o gyfleusterau yn ei gwneud yn ddelfrydol i gynnal digwyddiadau megis Cynadleddau, Digwyddiadau Hyfforddi, Sesiynau TG ac ystod eang o seminarau. Mae gennym wahanol arddulliau o ystafelloedd sy'n addas ar gyfer eich holl anghenion unigol. O bwyllgorau i seminarau mawr gallwn ni ddarparu ar gyfer eich holl ofynion.

Mae arlwyo ar gael trwy Caffi Dine sy'n gweithio'n barhaus i leihau eu hôl troed carbon drwy ddefnyddio cynnyrch lleol a tymhorol ac ailgylchu cymaint ag y gallant.

Am y tro cyntaf rydym hefyd yn cynnig opsiwn gyfarfod brecwast lle gallwch gynnal eich trafodaethau dros y pryd pwysicaf o'r dydd! Gallwn ddarparu ar gyfer 10-200 o bobl am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.

Gall yr ystafelloedd cael eu llogi ar gyfer eich anghenion yn unol â'r canlynol (nid yw prisiau yn cynnwys TAW).

Ystafell Fwrdd £50 am hanner diwrnod a £75 am ddirwnod llawn.
Darlithfa £75 am hanner diwrnod a £100 am ddiwrnod llawn.
Arddangosfa Arbennig £75 am hanner diwrnod a £100 am ddirwnod llawn.
Ystafell Gwch £120 am hanner diwrnod a £150 am ddirwnod llawn.
15% Gostyngiad i elusennau cofrestredig

Uchafswm
150
Cynllun llawr
Cynllun llawr: Ystafell Gwch
Nodwedd Orau
ffenestri mawr sy'n gynebu gardd brydferth a'r mynyddoedd o gwmpas
Offer Technegol System PA
Darllenfa
chwaraewr dvd a theledu
Taflunydd
Sgrin
Siart Troi

Uchafswm
70
Cynllun llawr
Cynllun llawr: Darlithfa
Nodwedd Orau
Sain waliau prawfesur ac acwsteg gwych!

Uchafswm
80
Cynllun llawr
Cynllun llawr: Arddangosfa Arbennig
Nodwedd Orau
Arlunwyr lleol yn arddangos ei gwaith

Uchafswm
12
Cynllun llawr
Cynllun llawr: Ystafell Fwrdd
Nodwedd Orau
Perffaith am gasgliad bach o bobl

Meddwl am rywbeth gwahanol i barti plenty?

Beth am llogi ystafell yn Mynydd Gwefru a gadael y plant gael hwyl ar ein wal ddringo!!

Gallwn rhoi byrddau a chadeiriau allan i chi gyda chynnig o blychau prydau pen-blwydd arbennig gyda diodydd neu os well gennych - dewch â'ch bwyd eich hun!!

Am fwy o fanylion neu os gennych ymholiad cysylltwch a ni

info@electricmountain.co.uk neu ffoniwch 01286 873020

Mae gennym nifer o ystafelloedd sydd ar gael ar gyfer unrhyw swyddogaeth gan gynnwys rhaglenni hyfforddi, cyfarfodydd, darlithoedd, digwyddiadau corfforaethol, arddangosfeydd, crefftau / ffeiriau bwyd neu bwwffe yn unig

Rydym yn cynnig opsiwn gyfarfod brecwast lle gallwch gynnal eich trafodaethau dros y pryd pwysicaf o'r dydd!

Mae ein Caffi gyda dewis rhagorol ar gyfer bwffe a gall hefyd gyflenwi cinio a diodydd llawn.


Dine


Prydau bwffe
Diod a peth bach
Cinio Ysgol

Ymholiad Llogi Ystafell

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff