Gostyngiad 50% ymlaen! 25% ar Gemwaith yn cynnwys 'Aur Clogau'!

*Ddim yn cynnwys Llyfrau, melysion na cardiau post


Gwelliant Arfaethedig i'r Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru


Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.


Snowdon Rocks 2015

Dydd Sadwrn 20fed Mehefin 2015

Gŵyl fythgofiadwy o gerddoriaeth
Yn codi arian ar gyfer gwasanaethau canser yng Ngogledd Cymru
Mynd i gopa'r Wyddfa
Mynd ar grwydr i gopa
eich mynydd
Ymuno â chyngerdd
Cadwyn Gofio
Trên Nerth
Parti ar ôl y sioe
Trefnu eich digwyddiad Rocks eich hun

Download PDF Snowdon Rocks (pdf)

Amseroedd Agor

O ganol mis Ionawr tan dechrau y gwyliau Pasg bydd y ganolfan ymwelwyr ar agor saith diwrnod yr wythnos ond bydd teithiau tywys mond yn rhedeg ar rai dyddiau yn unig. Holwch am fwy o fanylion.

Yn cychwyn o pasg tan diwedd mis Hydref bydd ein teithiau tywys yn rhedeg yn ddyddiol.Carrie Elspeth

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein oherwydd rydym yn llenwi yn sydyn!

Os ydych yn ymweld a ni cofiwch pigo eich tocynnau o leiaf 15 munud cyn amser eich taith danddaearol. Mae angen gwysgo esgidiau addas.

DIM SANDALS, FLIP FLOPS NEU SODLAU.

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff