Cyngerdd Nadolig Mynydd Gwefru Dydd Sul 17fed Rhagfyr 2017

Ymunwch a ni mewn can nadoligaedd gyd Cor Meibion Dyffryn Peris fydd hefyd yng nghwmni Band Seindorf Deiniolen.

Cychwyn am 2yh gyda panad a mins pei cartref i ddilyn.

Ymunwch a ni!


Amseroedd Agor

Yn mis Hydref hyd at Tachwed 5ed bydd teithiau tywys yn rhedeg yn ddyddiol. Yn cychwyn o Tachwedd 6ed hyd at Rhagfyr 23ain bydd y ganolfan ar agol yn ddyddiol ond fydd teithiau tywys yn rhedeg ar Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig.

Rhagfyr 24ain, 25ain a 26ain - Canolfan Ymwelwyr wedi Cau dros cyfnod y Nadolig.

Rhagfyr 27ain, 28ain, 29ain, 30ain - Canolfan Ymwelwyr ar agor gyda teithiau tywys rhedeg pob dydd.

Rhagfyr 31ain hyd at Ionawr 14eg 2018 - Adeilad wedi cau dros y Flwyddyn Newydd Dda a gwaith Cynnal a Chadw.

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr yn ail agor Dydd Llun Ionawr 15fed 2018


Carrie Elspeth

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein oherwydd rydym yn llenwi yn sydyn!

Os ydych yn ymweld a ni cofiwch pigo eich tocynnau o leiaf 15 munud cyn amser eich taith danddaearol. Mae angen gwysgo esgidiau addas.

DIM SANDALS, FLIP FLOPS NEU SODLAU.

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff