Dyrchafiad Pasg Arbennig

Gostyngiad ar teithiau tywys 10yb trwy gwyliau'r Pasg - Archebwch yma


Taith am DDIM i tadau arbennig ar Sul y Tadau - Mehefin 18

Dewch a Dad am ddim ar ein teithiau tywys - Archebwch yma.

Rhowch DAD17 yn y blwch hyrwyddol.

Llefydd yn brin!

Amseroedd Agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru ar agor saith diwrnod yr wythnos. Yn cychwyn o gwyliau y Pasg bydd teithiau o'r pwerdy yn rhedeg pob dydd tan diwedd mis Tachwedd. O mis Tachwedd tan diwedd y flwyddyn bydd ein teithiau tywys yn rhedeg ar rhai diwrnodau yn unig.

Carrie Elspeth

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein oherwydd rydym yn llenwi yn sydyn!

Os ydych yn ymweld a ni cofiwch pigo eich tocynnau o leiaf 15 munud cyn amser eich taith danddaearol. Mae angen gwysgo esgidiau addas.

DIM SANDALS, FLIP FLOPS NEU SODLAU.

Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)