Amseroedd Agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru ar agor saith diwrnod yr wythnos. Yn cychwyn o gwyliau y Pasg bydd teithiau o'r pwerdy yn rhedeg pob dydd tan diwedd mis Tachwedd. O mis Tachwedd tan diwedd y flwyddyn bydd ein teithiau tywys yn rhedeg ar rhai diwrnodau yn unig.

Carrie Elspeth

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein oherwydd rydym yn llenwi yn sydyn!

Os ydych yn ymweld a ni cofiwch pigo eich tocynnau o leiaf 15 munud cyn amser eich taith danddaearol. Mae angen gwysgo esgidiau addas.

DIM SANDALS, FLIP FLOPS NEU SODLAU.

Rhywbeth Diddorol........ Copi o erthygl a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Cymdeithas Eryri yn ddiweddar ynglyn â'r rhodd a roddwyd iddynt gan gynllun Rhodd Eryri.

Gwelwch Yma: Rhodd Eryri


Lawrlwythwch Ap Arfordir Cymru I gael arweiniad cyflawn am ddim I Arfordir Cymru!

Crwydro Arfordir Cymru gydag Ap swyddogol Arfordir Cymru! I ddarganfod traethau hardd Cymru neu i gofnodi eich hynt ar hyd pob cam o'r 870 o filltiroedd o Lwybr eiconaidd Arfordir Cymru, mae'r Ap yn gydymaith da i'ch helpu i ddarganfod harddwch godidog ac amrywiol Arfordir Cymru.

Am fwy o fanylion ewch i www.walescoastapp.com neu ebostiwch coast@keepwalestidy.org

Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)