Y Ganolfan

Gyda'r mynyddoedd godidog yn gefndir a golygfeydd trawiadol Eryri, y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni First Hydro yn Llanberis. Ar wahanol lefelau yno mae siop anrhegion a chaffi a dyma'r man cychwyn ar gyfer taith i Orsaf Bŵer Dinorwig.

Does dim tâl mynediad i fynd i'r ganolfan ymwelwyr, ond rhaid talu am y daith awr o hyd i Orsaf Bŵer Dinorwig.

Croeso nawr i Cwn sydd yn byhafio! (dim dwg ar ein teithiau tywys - ci gwaith yn unig).

Y Mynydd Gwefru Llanberis

Mae ei gynllun gyda lefelau gwahân yn cynnwys siop anrhegion a chaffi a dyma'r man cychwyn ar gyfer y daith Orsaf Bŵer Dinorwig.

Mae mynediad i'r ganolfan ymwelwyr am ddim, codir tâl am yr awr daith hir o'r pwerdy.

Cyfleusterau'r Ganolfan

Mae'r Mynydd Gwefru'n atyniad poblogaidd gyda dros 225,000 yn ymweld â Gorsaf Bŵer Dinorwig neu'r Ganolfan Ymwelwyr bob blwyddyn.

Ar lannau Llyn Padarn, Llanberis, Mynydd Gwefru yw man cychwyn y teithiau tywys i Orsaf Bŵer Dinorwig. Yn ddwfn yng nghrombil Mynydd Elidir ceir un o geudyllau cloddedig mwyaf Ewrop, sy'n gartref i eneraduron pwmpio a storio sy'n troi pŵer dŵr yn drydan.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr hefyd yn gartref i caffi rhagorol a siop anrhegion, ac mae yno hefyd oriel sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol. Mae ystafelloedd ar gael i'w llogi.

A r gyfer eich holl ofynion siopa, mae'r siop anrhegion a chrefftau yn cynnig dewis helaeth o gynhyrchion gan gynnwys llyfrau, gemwaith, gwydr, crochenwaith, melysion a manion eraill.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr gyda siop yn gwerthu amrywiaeth o anrhegion ar gyfer pob oedran, gan gynnwys detholiad o emwaith, teganau plant, nwyddau cartref ac anrhegion swfenîr. Rydym yn arbenigo mewn syniadau am anrhegion unigryw ac hefyd yn cadw amrywiaeth o ddillad awyr agored o safon.

Gemwaith Carrie Elspethyw'r argraffiad newydd o roddion a gynigir yn Mynydd Gwefru. Mae'r casgliad prydferth o emwaith a wnaed â llaw a grëwyd o ystod eang o ddeunyddiau gan gynnwys Swarovski crisial, cerrig naturiol, metelau a resin. Mae pob un o casgliad Carrie Elspeth Gemwaith wedi ei gwneud yng Nghymru gyda llaw ac yn cynnwys mwclis, breichledau a chlustdlysau.

Gan fod y tymhorau yn newid, felly mae casgliad Carrie Elspeth. Rydym yn gyffrous iawn am ei amrywiaeth trawiadol ddiweddaraf o emwaith Casgliad Hydref 2014! O calonnau crisial synhwyrus i perlau cain sy'n llawn lliw a soffistigeiddrwydd. Mae Trysorau Pefriog yn aros mewn beth mae Carrie yn meddwl gallai fod ei chasgliad crfaf eto!

Mae gennym linell newydd a ddarnau Aur Clogau gwerth ei gweld!

Mae Aur Clogau yn fusnes teuluol ail genhedlaeth wedi ei leoli yng Nghymru. Ers 25 mlynedd, mae eu hystod gynyddol o emwaith wedi dal calonnau a dychymyg pobol o phob cornel y byd. Mae pob darn sydd wedi ei greu yng Nghymru yn cynnwys aur prin Cymraeg o fynddoedd Eryri.

Mae pobol yn prynu gemwaith clogau achos mae'n cael ei weld fel eitem gwerthfawr a heirloom gyda ystyr bersonol a diwylliannol a thei parhaol i Gymru - rhywbeth i basio lawr cenhedloedd.

Clogau Gold1

Clogau Gold5Yn y caffi fe gewch ddewis gwych o brydau bistro cartref - o fwydydd lleol blasus i brydau tramor a diodydd. Yn ystod yr haf, gallwch fwynhau eich bwyd yn yr ardd braf. Mae yna dwll yn y wal Banc Barclays yn y ganolfan.

Dewch i brofi ein bwyd blasus drwy gydol y dydd. Brecwast calonus, byrbrydau, cinio mawr, teisennau cartref, hufen iâ lleol a bwydlen plant iach.

Lle bynnag y bo modd, mae ein bwyd yn cael ei ffynonellau'n lleol gan ddefnyddio gynnyrch masnach deg. Gyda detholiad o fwyd poeth ac oer a diodydd sydd ar gael drwy gydol y dydd i fwyta i mewn neu i ffwrdd, mae Dine yn darparu o ansawdd uchel i ateb eich gofynion.

Rydym hefyd yn darparu ar gyfer grwpiau a swyddogaethau gydag opsiynau bwffe ar gael. Mae gennym ddigon o le ar gyfer pramiau, cadeiriau olwyn a phlant, adran plant yn penodol a gardd furiog mawr heulog gyda golygfeydd trawiadol o'r mynyddoedd o amgylch. Beth allai fod yn well i gwblhau eich diwrnod!

Rydym hefyd yn darparu ar gyfer cinio busnes a chynadleddau, partïon hyfforddwr a grwpiau.

Dine

New items in Stock.....

Ionawr*, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai
7 diwrnod yr wythnos 10.00am - 4:30pm

Prif Wyliau Plant, Gwyliau'r Banc a Mehefin, Gorffennaf, Awst
7 diwrnod yr wythnos 09.30am - 5:30pm

Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
7 diwrnod yr wythnos 10:00am - 4:30pm (wedi cau Rhagfyr 24, 25, 26 a 31)

*Bydd y Ganolfan ar gau am y pythefnos cyntaf yn Mis Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw a hyfforddiant staff