Corfforaethol

ENGIE

Mae ENGIE, ac yn chwaraewr ynni byd-eang. Mae'r grwp yn cefnogi newidiadau mewn cymdeithas ac yn weithredydd arbenigol mewn busnes trydan, nwy naturiol a gwasanaethau ynni.

Yn ogystal â chynhyrchu pŵer, mae hefyd yn gweithredu mewn busnesau sydd â chyswllt agos yn cynnwys derbyn Nwy Naturiol Hylifedig (LNG), dosbarthu nwy, dihalwyno a manwerthu dŵr. Mae gan y busnes bresenoldeb cryf yn ei marchnadoedd a rhaglen sylweddol o brosiectau yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am ENGIE ewch i'r wefan www.engie.com/en/group

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh