Cysylltu â Ni

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru,
Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4UR
Ffôn: 01286 870636
E-bost: info@electricmountain.co.uk
Gweld: Multimap

(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Gorsaf Bŵer Dinorwig

Llanberis,
Gwynedd,
LL55 4TY
Ffôn: 01286 870166
E-bost: info@fhc.co.uk
Gweld: Multimap
(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Gorsaf Bŵer Ffestiniog

Tanygrisiau,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3TP
Ffôn: 01766 830465
Gweld: Multimap
(Agor dolen mewn ffenestr newydd).

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh