Ffeithiau Cyflym

Ffaith 1

Fact 1

Mae Mynydd Gwefru'n dibynnu ar y glaw naturiol sy'n syrthio o'r cymylau ar fynydd Dinorwig i lenwi ein llyn.

Ffaith 2

fact 2

Mae pob un generadur yn Mynydd Gwefru'n pwyso 450 tunnell ar gyfartaledd. Mae hynny'r un faint a nawdeg eliffant mawr!

Ffaith 3

Fact 3

Mae Mynydd Gwefru'n cynhyrchu digon o drydan bob dydd I chwarae 10,000 Xbox 360.

Gwyliwch Allan - Perygl o Gwmpas!

Watch Out – Danger is About!

Genius Corner

Gall yr awyr agored fod yn peryglus i chwarae. Allwch chi weld y deg peryglon yn y llun hwn?

Website designed and hosted by WiSS