Gwybodaeth Teithio

Mae Mynediad yn Hawdd

Mae Mynyddoedd Eryri a'r arfordir dim ond ychydig oriau i ffwrdd oddi wrth y rhan fwyaf o brif ganolfannau poblogaeth y DU, gyda chysylltiadau ffordd, rheilffordd a bwsardderchog. Mae oedi maes awyr, amseroedd hedfan llygaid coch wedi cymryd y sglein o deithio rhyngwladol. Nid oes unrhyw bryderon o'r fath yma - Eryri mor agosbyddwch yn cyrraedd cyn i chi wybod.

Yn ogystal a chysylltu a Traveline Cymru dros y ffon neu'r rhyngrwyd, gallwch gael gafael ar amseroedd bysiau nawr ar eich ffon symudol! Arbennig o dda er mwyn chwilio am rhybuddion teithio, cynllunio eich taith o A i B a dewch o hyd i'ch arhosfan bysiau ar fap a cadwch manylion unrhyw arosfannau yr ydych yn eu defnyddio'n gyson. Am fwy o wybodaeth mewngofnodwch i Traveline Cymru

Ar y trên

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i'r cyrchfannau arfordirol Gogledd Cymru boblogaidd o rhan fwyaf o Brydain, gyda chysylltiadau mewndirol ar Rheilffordd Dyffryn Conwy sy'n rhedeg drwy Barc Cenedlaethol Eryri i Fetws y Coed ac ymlaen i Flaenau Ffestiniog. Mae gwasanaethau o Ganolbarth Lloegr drwy'r Amwythig a Machynlleth yn cysylltu â'r Llinell Arfordir y Cambrian ar gyfer gorsafoedd i Bwllheli. Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau trenau yng Ngogledd Cymru yn cael eu gweithredu gan Drenau Arriva Cymru


Mewn Car

Maemynediad cyflym, symlo gogledd gorllewinar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau draffordd gyda canolbarth Lloegr yn dda hefyd,ac mae'r unffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn dod â Gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd idde Lloegr.

Mewn Bws

Mae gwasanaethau National Express yn rhedeg i Landudno, Bangor, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli o Caerdydd, Llundain, Gaer a Maenceinion.

Bws I Llanberis

  • 85/86
  • 88 Caernarfon
  • S2 Snowdon Sherpa o Ben y Pass
  • Gall amserlenni bysiau newid. Gwiriwch yr holl fanylion am fysiau YMA

Gyda Beic

Os ydych yn mwynhau beicio pam na defnyddiwch pwer y pedalau i ddod i harddwch, beic-gyfeillgar mynyddoedd ac arfordir Eryri yn dilyn y rhwydwaith beicio cenedlaethol. Mae llwybrau tawel, didraffig yn creu mynediad hawdd o'r ardal gyfagos a thu hwnt.

Mewn Awyren

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llai na dwy awr. Mae llwybr awyr newydd rhwng maes awyr rhyngwladol Caerdydd a maes awyr Ynys Môn yn cymryd ychydig dros awr. Cewch fwy o fanylion yn fan hyn

Mewn Cwch

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau rheolaidd a chyflym i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire. Ar gyfer de Eryri, mae gwasanaethau fferi i mewn i Abergwaun a Doc Penfro yn ddewis defnyddiol.

Irish Ferries: 0818 300 400

Stena Line: 03447 707070

Mae A Ferry yn gallu gwnedu cymhariad i gael y cynnig gorau trwy cymharu prisiau gwahanol cwmnioedd