HWB Eryri - Man Gwybodaeth i Ymwelwyr

Darpariaeth ar gyfer twristiaid.

Mae HWB Eryri yn fenter buddiol gymunedol a sefydlwyd gan y gymuned i gymryd mwy o gyfrifoldeb a rheolaeth drwy gael mwy o ran wrth ddatblygu syniadau ar gyfer y dyfodol a elwa'n uniongyrchol drwy weithgareddau sydd eisoes yn cymryd lle o fewn yr ardal twristiaeth hynod boblogaidd yma. Y bwriad hefyd yw datblygu a sefydlu gweithgareddau a digwyddiadau eraill a fydd yn dod â mwy fyth o fudd i'r gymuned leol a chadw'r ganolfan ymwelwyr yn agored.
Gweledigaeth Hwb Eryri yw "Gweithio gyda'n gilydd i greu cyfleoedd yn y gweithgareddau a'r digwyddiadau a gynhelir ar hyn o bryd yn Eryri a datblygu syniadau ar gyfer y dyfodol. Denu a manteisio ar gyfleoedd datblygu economaidd, diwylliannol a chymunedol er budd y gymuned leol. "

Mae'r HWB wedi symud o Mynydd Gwefru ac mae wedi ail sefydlu yn pentref Llanberis.

Am fwy o fanylion ewch i hwberyri.co.uk

Llefydd o Ddiddordeb

Mynyddoedd ac Arfordir

Croeso i rhanbarth Mynyddoedd ac Arfordir Eryri. Mae'r mynyddoedd mwyaf yng Nghymru a Lloegr i'w cael yma yn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd morlin hir o draethautywodlyd, clogwyni ysblennydd a morydau godidog, sydd ar hyd Pen Llŷn ac yn 'Ardal o Harddwch Naturiol.

Mae digon i'w wneud i'r teulu cyfan gyda digwyddiadau, atyniadau a gweithgareddau awyr agored i gyd yng nghanol golygfeydd ysblennydd. Mae digonedd o wybodaeth a syniadau ar ein gwefan i'ch helpu cynllunio eich ymweliad. Os oes angen help llaw cysylltwch ag un o'n Canolfannau Croeso.