Dewch a DAD am ddim ar Sul y Tadau!

Anrheg gwahanol i'r holl Tadau arbennig.............

Mynediad am ddim i tadau sy'n ymweld a Mynydd Gwefru gyda plenty (o dan 15). Rhaid archebu lle o flaen llaw ar ein wefan wrth ddefnyddio cod hyrwyddo DAD19 www.electricmountain.co.ukMae Mynydd Gwefru wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Bydd ein teithiau tywys yn rhedeg yn ddyddiol o 1/4/19 hyd at 30/9/19 o adeilad dros dro wedi ei leoli yn ein maes parcio (ni fydd caffi ar gael yma ond mae nifer o llefydd bwyta ar gael yn y pentref Llanberis)


Carrie Elspeth

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh