Nodyn - Mynydd Gwefru ar Gau dros Dro

Yn anffodus bydd Mynydd Gwefru yn cau ar diwedd Dydd Gwener 27fed o Medi 2019 er mwyn ailgychwyn gyda gwaith adnewyddu. Rydym yn gobeithio ail agor yn 2020. Nid oes dyddiad pendant ar hyn o bryd, ond byddwn yn diweddaru ein hymwelwyr ar ein wefan a chyfryngau cymdeithasol.