Medi 14ain 2018 - WEDI CAU ER MWYN GWAITH ADNEWYDDU HYD AT PASG 2019

Dydd Llun 1af Ebrill 2019 - Bydd teithiau tywys yn rhedeg o adeilad dros dro wedi ei leoli yn ein maes parcio (ni fydd caffi ar gael yma ond mae nifer o llefydd bwyta ar gael yn y pentref Llanberis)


Carrie Elspeth

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi Cau

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi, Hyd: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Tach, Rhag: Teithiau rhedeg ar rhai dyddiau yn unig

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh