Dyddiau Cau - Gwybodaeth

Yn anffodus ni bydd Mynydd Gwefru yn rhedeg teithiau tywys ar y dyddiau canlynol. Bydd yr ganolfan ar gau:

- Dydd Sul 15fed o Fedi
- Dydd Sadwrn 21ain Medi
- Dydd Sul 22ain Medi

Cysylltwch ein swyddfa ar 01286 873030 rhwng 9yb ag 4yp rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener i holi am lle ar ein teithiau.

Mae yn anghenrheidiol archebu lle ar ein teithiau tywys o flaen llaw neu ffonio, er mwyn osgoi teithio diangen.


Mae Mynydd Gwefru wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Bydd ein teithiau tywys yn rhedeg yn ddyddiol o 1/4/19 hyd at 27/9/19 o adeilad dros dro wedi ei leoli yn ein maes parcio (ni fydd caffi ar gael yma ond mae nifer o llefydd bwyta ar gael yn y pentref Llanberis)


Carrie Elspeth

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh