Gwelliant Arfaethedig i'r Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru


Mae Cwmni First Hydro, sy'n eiddo i ENGIE a Brookfield Renewables, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn cyllid i wella Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru yn Llanberis, Gogledd Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn dynodi ymrwymiad y Cwmni i gynnal Canolfan Ymwelwyr yn Llanberis.

Bydd y Cwmni yn datblygu cynlluniau i adnewyddu a gwella'r Ganolfan Ymwelwyr, gan ddatblygu adeilad addas i'r pwrpas, er mwyn sicrhau cyfleuster modern a rhagorol.

Bydd cynlluniau manwl nawr yn cael eu datblygu ac rydym yn edrych ymlaen at rannu'r rhain gyda chi dros y misoedd nesaf.


Mae Mynydd Gwefru wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Bydd ein teithiau tywys yn rhedeg yn ddyddiol o 1/4/19 hyd at 30/9/19 o adeilad dros dro wedi ei leoli yn ein maes parcio (ni fydd caffi ar gael yma ond mae nifer o llefydd bwyta ar gael yn y pentref Llanberis)


Carrie Elspeth

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh