Peiriant Parcio Talu ac Arddangos

Am rhesymau diogelwch a hylendid ni fydd y peiriant parcio talu ac arddangos yn derbyn arian parod.

Talu gyda cherdyn debyd neu credyd yn unig.

Diolch am eich dealltwriaeth
Diweddariad Prosiect Adnewyddu

Mae tîm prosiect EMVC yn parhau i ystyried pob agwedd ar y prosiect adnewyddu arfaethedig ac yn cynnal asesiad trylwyr o'r wybodaeth ariannol a thechnegol. Mae manylebau perfformiad ynni'r adeilad hefyd yn cael eu hystyried yn ofalus yn unol â nodau strategol First Hydro ac ENGIE.

Disgwylir i fanylion pellach am y prosiect a'r amseriadau a ragwelir ddod yn hysbys yn o fuan.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda ni ar communityhelp@electricmountain.co.uk