Preifatrwydd

Beth yw cwcis? A sut ydym ni'n eu defnyddio?

Ffeil fach sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei rhoi ar ddisg galed eich cyfrifiadur yw cwci.Ar ôl i chi gytuno, bydd y ffeil yn cael ei hychwanegu a bydd y cwci yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu'n rhoi gwybod i chi pan rydych chi'n mynd i wefan benodol.Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn.Gall y rhaglen we deilwra ei gweithrediadau yn ôl eich anghenion, yr hyn rydych chi'n ei hoffi, a'r hyn nad ydych chi'n ei hoffi, drwy gasglu gwybodaeth am eich dewisiadau a'u cofio.

Rydyn ni'n defnyddio cwcis cofnodi traffig i weld pa dudalennau sy'n cael eu defnyddio.Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data ynglŷn â thraffig tudalennau gwe ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra i fodloni anghenion y cwsmeriaid.Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon, a bydd y data wedyn yn cael ei ddileu o'r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i roi gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi, a pha rai sydd ddim.Nid yw cwci, mewn unrhyw ffordd, yn ein galluogi i gael mynediad at eich cyfrifiadur nac i unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio data rydych chi'n dewis ei rannu â ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis.Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer, gallwch addasu gosodiadau eich porwr er mwyn gwrthod cwcis os yw'n well gennych chi.Gallai hyn eich atal rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

Os ydych chi'n analluogi cwcis, efallai y byddwch yn sylwi nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gweithio.Er enghraifft, efallai y byddwch yn cael anawsterau mewngofnodi neu weld erthyglau.

Sut mae galluogi ac analluogi cwcis gan ddefnyddio eich porwr

Mae pob un o'r gwneuthurwyr porwyr gwe mawr yn cynnig cymorth cynhwysfawr i arwain y defnyddiwr i wneud y dewis gorau sydd fwyaf addas ar gyfer ei anghenion.Yn hytrach na cheisio rhoi manylion yr opsiynau yma, rydyn ni'n teimlo ei bod yn well eich cyfeirio at yr adran briodol ar wefan y gwneuthurwr.

Sylwer bod y dolenni hyn yn cael eu rhoi gyda'r bwriadau gorau, ond mae'n bosib y gall dilyn y dolenni osod cwcis yn eich porwr.

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Internet Explorer 6
http://support.microsoft.com/kb/283185

Internet Explorer 7 & 8
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Internet Explorer 9
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Pob porwr arall

Chwiliwch am "Help" yn y porwr neu cysylltwch â darparwr y porwr.