Ar hyn o bryd mae'r ganolfan wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu. Nid oes dyddiad pendant ar hyn o bryd, ond byddwn yn diweddaru ein hymwelwyr ar ein wefan a chyfryngau cymdeithasol.