Nodwch bydd teithiau tywys yn rhedeg o adeilad dros dro o Ebrill 1af 2019 oherwydd gwaith adnewyddu Mynydd Gwefru

Trefnwch daith danddaearol

Bydd teithiau dyddiol o'r mis Ebrill 1af hyd at ddiwedd mis Medi. Ar bob adeg arall, diwrnodau penodol yn unig, ffoniwch am fanylion.

I gael gwybodaeth, ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar 01286 870636.

O'r ganolfan, bydd bws First Hydro yn mynd ag ymwelwyr i'r Orsaf Bŵer ei hun. Yng nghrombil mynydd Elidir gyda'i dwnelau hir a thywyll, bydd cyfle i ymwelwyr weld un o orchestion peirianyddol mwyaf dyn.

Oherwydd trefniadau diogelwch First Hydro rhaid I bob ymwelydd wisgo Helmed Ddiogelwch yn ystod y daith dan ddaear. Nid yw'r helmedau yn addas ar gyfer babanod a phlant ifanc iawn, felly ni chaniateir pland o dan 4 oed ar y teithiau. Rydym yn argymell ni ddylsai rhai sydd yn ofni manau caeth fynychu y daith. Wrth bod ymwelwyr yn ymweld a gweithle diwydiannol mae'n rhaid gwisgo esgidiau addas, hynny yw dim sandalau, sodlau na flip flops.Cyfyngiadau: Dim camerâu, ffonau symudol, bagiau llaw, bagiau cefn ac ati fynd ar y daith. Mae loceri a ddarperir.

Mae'n anghenrheidiol fod pawb yn gallu dod fewn ag allan y bws teithio - ni chaniateir neb aros ar y bws tra fydd y tywysydd alln i'r bws

  • O Ganolfan y Mynydd Gwefru bydd bws yn mynd ag ymwelwyr dan ddaear i'r orsaf bŵer.
  • O oriel y prif falfiau mewlif, gallwch weld pympiau/tyrbinau enfawr Dinorwig ar waith.
  • Yna bydd y bws yn mynd â chi i fyny i'r wyneb ac yn ôl i'r Mynydd Gwefru.

Mae'n wefreiddiol!

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi Cau

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi, Hyd: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Tach, Rhag: Teithiau rhedeg ar rhai dyddiau yn unig

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh