Nodwch bydd teithiau tywys yn rhedeg o adeilad dros dro o Ebrill 1af 2019 oherwydd gwaith adnewyddu Mynydd Gwefru

Trefnwch daith danddaearol

Bydd teithiau dyddiol o'r mis Ebrill 1af hyd at ddiwedd mis Medi. Ar bob adeg arall, diwrnodau penodol yn unig, ffoniwch am fanylion.

I gael gwybodaeth, ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar 01286 870636.

O'r ganolfan, bydd bws First Hydro yn mynd ag ymwelwyr i'r Orsaf Bŵer ei hun. Yng nghrombil mynydd Elidir gyda'i dwnelau hir a thywyll, bydd cyfle i ymwelwyr weld un o orchestion peirianyddol mwyaf dyn.

Oherwydd trefniadau diogelwch First Hydro rhaid I bob ymwelydd wisgo Helmed Ddiogelwch yn ystod y daith dan ddaear. Nid yw'r helmedau yn addas ar gyfer babanod a phlant ifanc iawn, felly ni chaniateir pland o dan 4 oed ar y teithiau. Rydym yn argymell ni ddylsai rhai sydd yn ofni manau caeth fynychu y daith. Wrth bod ymwelwyr yn ymweld a gweithle diwydiannol mae'n rhaid gwisgo esgidiau addas, hynny yw dim sandalau, sodlau na flip flops.Cyfyngiadau: Dim camerâu, ffonau symudol, bagiau llaw, bagiau cefn ac ati fynd ar y daith. Mae loceri a ddarperir.

Mae'n anghenrheidiol fod pawb yn gallu dod fewn ag allan y bws teithio - ni chaniateir neb aros ar y bws tra fydd y tywysydd alln i'r bws

  • O Ganolfan y Mynydd Gwefru bydd bws yn mynd ag ymwelwyr dan ddaear i'r orsaf bŵer.
  • O oriel y prif falfiau mewlif, gallwch weld pympiau/tyrbinau enfawr Dinorwig ar waith.
  • Yna bydd y bws yn mynd â chi i fyny i'r wyneb ac yn ôl i'r Mynydd Gwefru.

Mae'n wefreiddiol!


I gael gwybodaeth am archebu a threfnu lle, cliciwch yma neu ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar: 01286 870636

Prisiau'r daith

Oedolyn: £8.50
Plentyn: £4.35
Pensiynwyr dros 60: £7.65
Myfyrwyr: £7.65
Gyda prawf

Nodiadau:

  • Nid yw plant dan 4 oed yn cael mynd ar y daith danddaearol
  • Gostyngiad ar gael i grwpiau - ffoniwch 01286 870636 am fanylion!
  • Dim cwn yn y Ganolfan Ymwelwr nac ar y daith o dan ddaear - ac eithrio cwn gweithio.

Ebost: info@electricmountain.co.uk

Ffôn: 01286 870636

Cyfeiriad:
Mynydd Gwefru
Llanberis
Gwynedd
LL55 4UR
UK

Gostyngiadau i grwpiau 20% - (20 o bobl neu fwy) Ffoniwch (01286) 873020 am fanylion!

Cwmnioedd Bws/ Gyrwr Bws – Yn cynnwys ysgogiadau a chinio am ddim. Ffoniwch am fwy o wybodaeth.

Un Taliad unai gydag arian parod/ cerdyn credyd neu siec ar y diwrnod. Gellir hefy ofyn am anfondeb ar y diwrnod (dim taliadau unigol gan aelodau o'r grwp).

Mynydd Gwefru – Yr Adeilad

AM DDIM

Gwybodaeth:
Mynydd Gwefru:
Datganiad Mynediad ar gael

Maes parcio Car a Bws


Toiledau
Toiled Anabl
Man newid cewin

Taith Tan Ddaearol

Taith yn para o gwmpas awr.

Ffoniwch 01286 873020 i archebu tocynnau ac am fwy o wybodaeth.

MAE'N ANGHENRHEIDIOL GWYSGO ESGIDIAU ADDAS

Ionawr, Chwefror, Mawrth : Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Ebrill, Mai: Agor10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Meh, Gorff, Awst: Agor 9.30yb tan 5.30yh - Teithiau dyddiol

Medi,: Agor 10yb tan 4.30yh - Teithiau dyddiol

Hyd, Tach, Rhag: Wedi cau er mwyn gwaith adnewyddu

Pob gwyliau Ysgol: Agor 9.30yb tan 5.30yh